Ondřej Buddeus

Ondřej Buddeus

Foto: © Ondřej Buddeus

Ondřej Buddeus (*1984) studierte Skandinavistik und Übersetzungswissenschaft (Deutsch) an der Prager Karlsuniversität, wo er momentan promoviert. Zwischen 2012 und 2014 war er Chefredakteur der Literaturzeitschrift Psí víno.

Er übersetzt aus dem Deutschen und Norwegischen, beteiligt sich dramaturgisch u. a. am Prague Microfestival.

Bislang veröffentlichte er 2 Textsammlungen 55 007 znaků včetně mezer (55 007 Zeichen inklusive Leerzeichen, 2011) und rorýsy (mauerschwalben, 2012), ein Bilderbuch für Erwachsene Orangutan v zajetí má sklony k obezitě (Der Orang-Utan in Gefangenschaft neigt zur Fettleibigkeit, gemeinsam mit Alžběta Skálová und Martina Kupsová, 2011) sowie das Kinderbuch Hlava v hlavě (Kopf im Kopf, mit David Böhm, 2013). Im Rahmen seines literarischen Projekts a me, erschienen sowohl als Buch wie auch online unter www.a-me.info, entwickelte er darüber hinaus eine multimediale Theateraufführung sowie eine Installation (Steirischer Herbst 2012).

Seine Texte sind in mehrere Sprachen übersetzt worden. Mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten tritt er in Tschechien und im Ausland auf. Regelmäßig arbeitet er mit anderen Künstlern zusammen und versucht dichterische Texte im „erweiterten Feld“ zu platzieren. 2013 erhielt er u.a. den Jiri-Orten-Preis für Schriftsteller unter 30 Jahre sowie 2014 den Magnesia Litera Preis für Kinderliteratur.

Ondřej Buddeus (*1984) studoval skandinavistiku a překladatelství (obor němčina) na Univerzitě Karlově, nyní tamtéž dokončuje doktorskou práci. Překládá z němčiny a norštiny, dramaturgicky se mj. podílí na Pražském Microfestivalu. V letech 2012–2014 byl šéfredaktorem Psího vína.

Vydal sbírku textů 55 007 znaků včetně mezer (2011) a rorýsy (2012), obrázkovou knížku pro dospělé Orangutan v zajetí má sklony k obezitě  (s Alžbětou Skálovou a Martinou Kupsovou, 2011) a dětskou knihu Hlava v hlavě (s Davidem Böhmem, 2013). Jeho poslední prací byl vícežánrový literární projekt a me, jehož výstupem byla stejnojmenná multimediální inscenace, knižní a internetová publikace (www.a-me.info) a galerijní instalace (Steirischer Herbst, 2012).

Jeho texty byly přeloženy do řady jazyků, vystupuje pravidelně v ČR i zahraničí. Často spolupracuje s dalšími umělci a umisťuje básnické texty do „rozšířeného pole“. Byla mu mj. udělena Cena Jiřího Ortena (2013) nebo Magnesia Litera (2014, s Davidem Böhmem) v kategorii kniha pro děti a mládež. Žije v Praze.