Charlotte Warsen

Charlotte Warsen

Foto: © yellow galore

Charlotte Warsen (*1984 v Recklinghausen) studovala umění, filozofii a amerikanistiku v Düsseldorfu, Kolíě a ve Finsku, malířství u Markuse Lüpertze a izraelského umělce Tal R. Od roku 2011 píše doktorskou práci na téma Politika malířství ve filozofii. Žije v Berlíně. Publikovala básně mj. v randnumer, Bella triste a STILL. Byla finalistkou 19. ročníku festivalu open mike pořádaného Litteraturwerkstat Berlin. Její debutová sbírka vom speerwurf zu pferde (od hodu oštěpem ke koním, 2014) vyšla v nakladatelství Luxbooks.

Charlotte Warsen, geboren 1984 in Recklinghausen, studierte Kunst, Philosophie und Amerikanistik in Düsseldorf, Köln und Finnland, Malerei bei Markus Lüpertz und Tal R. Seit 2011 promoviert sie zur Politik der Malerei in der Philosophie und lebt zurzeit in Berlin. Ihre Gedichte wurden u.a. in der randnummer, der BELLA triste und STILLveröffentlicht. Warsen war Finalistin beim 19. open mike der Literaturwerkstatt Berlin. Ihr Lyrikdebüt „vom speerwurf zu pferde” erschien im März 2014 bei Luxbooks.

Homepage von Charlotte Warsen