Pavel Novotný

Pavel Novotný

Foto: Pavel Novotný, © Pavel Novotný

Pavel Novotný (*1976 in Liberec) leitet den Lehrstuhl für Germanistik der TU Liberec. Er ist Dichter und Übersetzer, Autor von Liedtexten und mehrerer radiofoner Kompositionen.

Zusammen mit Jaromír Typlt bearbeitete er Kurt Schwitters “Ursonate” für  Bühne und Radio. Leiter des Quasimusikalischen Kollektivs Voni (Album Svět očima Monkikiho (Die Welt von Monkiki gesehen, 2010).

Er veröffentlichte mehrere Gedichtzyklen und –sammlungen sowie den Prosaband “A to si pak můžeš řikat, co chceš” (Und dann kannst du sagen, was du willst; zusammen mit Helena Skalická, 2013).

Eines seiner wiederkehrenden Themen ist die gesprochene Sprache: In der Gedichtsammlung Mraky (Wolken, 2010) versammelte er Äußerungen über Wolken, im Band Havarijní řád (Havarieregelung, 2013), die zum „memorieren und laut hersagen“ gedacht ist, arbeitet er mit Rhythmen und zyklischen Sprachphänomenen.

Er publiziert in verschiedenen Literaturzeitschriften, z. B. Souvislosti, Tvar, Protimluv, Kloaka. Sein lebenslanges Projekt ist die Tramvestie, eine prinzipiell unendliche Menge von akustischen und textuellen Aufnahmen, die die Straßenbahnfahrt zwischen Liberec und Jablonec nad Nisou kartografieren.

→ Homepage

Pavel Novotný (1976, Liberec) působí jako vedoucí katedry německého jazyka na Technické univerzitě v Liberci. Píše a překládá poezii, skládá písně, věnuje se literární vědě, je autorem řady radiofonických kompozic pro ČRo3-Vltava.

Společně s Jaromírem Typltem jevištně i rozhlasově zpracoval dadaistickou skladbu Kurta Schwitterse „Ursonate“. Je frontmanem volného pahudebního sdružení Voni, s nímž natočil album „Svět očima Monkikiho“ (2010).

Publikoval několik básnických cyklů a sbírek, dále též prózu „A to si pak můžeš řikat, co chceš“ (společně s Helenou Skalickou, 2013).

Jeho tvorba často pracuje s fenoménem mluvené řeči: Ve sbírce „Mraky“ (2010) shromáždil živé promluvy o mracích, sbírka „Havarijní řád“ (2013) využívá rytmů a zacyklení lidské mluvy a je určena k „memorování a hlasitému přednesu“.

Publikuje v nejrůznějších literárních časopisech, např. Souvislosti, Tvar, Protimluv, Kloaka. Jeho celoživotní projekt tvoří Tramvestie, v principu nekonečný soubor zvukových a textových záznamů, mapujících tramvajovou jízdu mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Autorský web: www.pavelnovotny.net.