Peter Macsovszky

Peter Macsovszky

Peter Macsovszky , © Peter Macsovszky

Peter Macsovszky (1966) ist Autor verschiedener experimenteller wie auch konventioneller Textkomplexe. Er arbeitete in verschiedenen Bereichen und lebt derzeit außerhalb der Slowakei.

Er ist Mitarbeiter Kloaka – Zeitschrift für unkonventionelle Literatur (www.kloaka.membrana.sk).

Neben dem Schreiben ist er auch als Übersetzer tätig, vorwiegend aus dem Ungarischen.

Neben Julo Fujak und Peter Varsavík ist er Teil des Musikprojekts Trojkolobeh fiktivity (Dreigestirn der Fiktivität).

Er ist Mitglied des Verbands ungarischer Schriftsteller in der Slowakei. 2007 erhielt er den ungarischen Mészöly-Miklós-Litteraturpreis. Gedichtsamlungen: Strach z utópie (1994); Ambit (1995); Súmrak cudnosti (unter dem Pseudonym Petra Malúchová, 1996); Cvičná pitva (1997); Sangaku (1998); Súmračná reč (1999); Gestika (2001); Klišémantra (2005); Tovar (2006); Príbytok cudzieho času (2008) ; Pohodlná mníška (2011). Prosa: Frustraeón (2000); Fabrikóma (2002); Lešenie a laná (2004); Klebetromán /spolu s Denisou Fulmekovou/ (2004); Hromozvonár (2008); Mykať kostlivcami (2010) Želáte si novú kúpeľňu? (2012).

Gedichtsamlungen auf Ungarisch: Álbonctan /Falošná patológia/ (1998); Kivéve /Vynímajúc/ (2000); Hamis csapdák könyve /Kniha falošných pascí/ (2002); Lapkivágatok /Výstrižky z časopisov/ (2009); Hálás anyag /Vďačný materiál/ (2009).

Peter Macsovszky (1966), autor rôznych experimentálnych i konvenčných textových celkov. Vystriedal niekoľko povolaní. Momentálne žije v zahraničí. Spolupracuje s časopisom pre nekonvečnú a pokusnícku literatúru Kloaka (www.kloaka.membrana.sk).

Popri prozaickej a básnickej tvorbe sa venuje aj prekladu, najmä z maďarčiny.

S Julom Fujakom a Petrom Varsavíkom sa podieľal na hudobnom projekte Trojkolobeh fiktivity.

Je členom Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku. V roku 2007 získal v Maďarsku za svoju tvorbu v slovenčine i maďarčine prestížnu Cenu Miklósa Mészölya.

Básnické zbierky: Strach z utópie (1994); Ambit (1995); Súmrak cudnosti /pod gynonymom Petra Malúchová/ (1996); Cvičná pitva (1997); Sangaku (1998); Súmračná reč (1999); Gestika (2001); Klišémantra (2005); Tovar (2006); Príbytok cudzieho času (2008) ; Pohodlná mníška (2011). Prózy: Frustraeón (2000); Fabrikóma (2002); Lešenie a laná (2004); Klebetromán /spolu s Denisou Fulmekovou/ (2004); Hromozvonár (2008); Mykať kostlivcami (2010) Želáte si novú kúpeľňu? (2012); Básnické zbierky napísané po maďarsky: Álbonctan /Falošná patológia/ (1998); Kivéve /Vynímajúc/ (2000); Hamis csapdák könyve /Kniha falošných pascí/ (2002); Lapkivágatok /Výstrižky z časopisov/ (2009); Hálás anyag /Vďačný materiál/ (2009).