Mathias Traxler

Mathias Traxler

Foto: © Robert Golinski

Mathias Traxler (*1973 v Bazileji) žije od roku 1999 v Berlíně. V roce 2006 se zúčastnil 14. ročníku festivalu open mike. V říjnu 2006 se v Theaterdiscounter Berlin konalo scénické čtení jeho textů WALLeinsamkeit v režii Dana Sauerland. Pravidelně se účastní autorských čtení. Publikoval časopisecky a v antologiích, např. EDIT, Ostrahege, LITMagazine-New York,Jahrbuch der Lyrik 2009 nebo Umkreisungen (2010). V březnu 2011 vyšla jeho první sbírka You’re welcome v nakladatelství koobooks. 

1973 in Basel geboren, lebt seit 1999 in Berlin. Er war 2006 Teilnehmer beim 14. open mike. Am 12.10.2006 fand im Theaterdiscounter Berlin die Szenische Lesung WALLeinsamkeit (Regie: Dana Sauerland) statt. Seither zahlreiche Leseauftritte. Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien: EDIT, Ostragehege, LITMagazine-New York (Issue 15&16), Jahrbuch der Lyrik 2009, Umkreisungen (poetenladen, 2010). Im März 2011 erschien sein erster Band You’re welcome bei kookbooks.

Homepage von Mathias Traxler