Michael Gratz

Michael Gratz

Foto: © Michael Gratz

Michael Gratz (*1949, Merseburg) je literárním kritikem, jako vědecký pracovník se věnuje oblastem novější německá literatura a literární teorie. Působí na Ernst Moritz Arndt Universität v Greifswaldu. Absolvoval studium germanistiky a anglistiky v Rostocku a obhájil doktorát na téma básnické polemiky v NDR v letech 1953-1956. Čtrnáct let vydává blog Lyrikzeitung & Lyrikkritik (lyrikzeitung.com). Mezi lety 2007 a 2010 byl členem poroty ceny Petera Huchela. Je spoluvydavatelem Pomořanské literární ročenky a členem předsednictva pom-lit.de, Pommerische Literaturgesellschaft.

Michael Gratz, geboren 1949 in Merseburg, ist Literaturkritiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Neuere deutsche Literatur und Literaturtheorie an der Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald. Er studierte Germanistik und Anglistik in Rostock und promovierte in Greifswald zum Thema Lyrikdebatten in der DDR 1953-1956. Seit 14 Jahren gibt er das Blog Lyrikzeitung & Lyrikkritik (lyrikzeitung.com) heraus. 2007 bis 2010 war er Mitglied der Jury des Peter-Huchel-Preises. Mitherausgeber des Pommerschen Jahrbuchs für Literatur und Vorstandsmitglied von pom-lit.de Pommersche Literaturgesellschaft.