Tom Bresemann

Tom Bresemann

Tom Breseman (*1978, Berlín) působí v Berlíně jako spisovatel, organizátor, vydavatel a překladatel.

Po básnických sbírkách Makellos (Bezvadný, 2007) a Berliner Fenster (Berlínská okna, 2011) vydal povídku Kein Gesicht (Žádná tvář, 2012).V roce 2014 vyšla jeho třetí sbírka arbeiten und wohnen im denkmal (pracovat a bydlet v pomníku).

Jeho básně vycházejí v časopisech (randnummer, poet, STILL) a antologiích (Jahrbuch der Lyrik, Lyrik von Jetzt 2) a byly přeloženy do hebrejštiny, italštiny, švédštiny a angličtiny.

Je považován za politického básníka. Kritici popisují jeho básně jako „gerilovou lyrika, poetický street art, ošklivý flek, ze kterého se vyklube zrcadlo“ nebo „směs duševního jmění a současného vzteku“. Je spoluzakladatelem nezávislého literárního domu Lettrétage v Berlíně. Byl mj. uměleckým vedoucím festivalu SOUNDOUT! (New Ways of Presenting Literature). Od roku 2006 organizuje mezinárodní autorská setkání a literární programy. 

Tom Bresemann wurde 1978 in Berlin geboren, wo er lebt.

Er ist als Schriftsteller, Veranstalter, Herausgeber und Übersetzer in Erscheinung getreten.

Nach zwei Gedichtbänden (Makellos 2007, Berliner Fenster 2011) erschien 2012 eine Erzählung (Kein Gesicht) von ihm. 2014 erschien sein dritter Gedichtband „arbeiten und wohnen im denkmal„.

Seine Gedichte erschienen in Zeitschriften (randnummer, poet, STILL) und Anthologien (Jahrbuch der Lyrik, Lyrik von Jetzt 2) und wurden ins Hebräische, Italienische, Schwedische und Englische übertragen.

Er gilt als politischer Dichter. Rezensenten beschrieben seine Gedichte als „Guerillalyrik, poetische Street Art. Ein hässlicher Fleck, der sich als Spiegel entpuppt“ sowie als „Mischung aus Bildungsgut und Gegenwartswut“.

Er ist Mitbegründer des unabhängigen Literaturhauses Lettrétage in Berlin. U.a. war er 2014 künstlerischer Leiter des SOUNDOUT! Festival for New Ways of Presenting Literature. Er organisierte seit 2006 mehrere internationalen AutorInnenbegegnungen und Lesereihen.